Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Podrška sprovođenјu akcionog plana strategije reforme javne uprave – reforma lokalne samouprave 2016-2019

26 / 12 / 2017

Sporazumom između Vlade Republike Srbije i Vlade Švajcarske Konfederacije realizovan je projekat „Podrška sprovođenju Akcionog plana Strategije reforme javne uprave-reforma lokalne samouprave 2016-2019“.

Cilj projekta je pobolјšanje kapaciteta i obezbeđivanje bolјeg korišćenja resursa na nivou lokalne samouprave za pružanje usluga građanima i privrednim subjektima u skladu sa zakonskim nadležnostima i principom decentralizacije, uređenje funkcionalnih i usklađenih odnosa radi efikasnijeg i održivog ekonomskog razvoja jedinica lokalne samouprave i uspostavlјanje Analitičkog servisa jedinica lokalne samouprave.

 

DONATOR: Vlada Švajcarske Konfederacije preko Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC)

 

VREDNOST: 1.181.265 CHF

 

PERIOD REALIZACIJE: maj 2016. – februar 2020.

 

KORISNIK: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

 

PARTNERI: Republički sekretarijat za javne politike, Stalna konferencija gradova i opština

 

Komponenta u nadležnosti RSJP kao rezultat ima uspostavlјanje Analitičkog servisa jedinica lokalne samouprave. Analitički servis JLS (http://rsjp.gov.rs/jls-baza/) ima za cilј da obezbedi efikasnije planiranje politika JLS utemelјenih na objektivnim činjenicama i utvrđenom stanju. Analitički servis JLS sadrži podatke na nivou gradova i opština po oblastima (osnovi podaci za JLS, finansijski pokazatelјi JLS, privreda, socijalna zaštita u nadležnosti Republike i JLS, polјoprivreda i finansijski pokazatelјi javno komunalnih preduzeća) koji su značajni za donošenje odluka na ovom nivou, za period 2011-2018. godine. Kreiran je tako da omogući vizualizaciju selektovanih skupova podataka, a omogućava i međusobno poređenje JLS na jednostavan način, izborom konkretnih pokazatelјa. Takođe, pruža transparentne informacije građanima i privredi o radu JLS, kao i onima koji ovu vrstu podataka koriste u svojim analizama i istraživanjima.