Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Bolji uslovi poslovanja

26 / 12 / 2017

Sa Projektom za bolje uslove poslovanja (BEP) Američke agencije za međunarodni razvoj (United States Agency for International Development – USAID) RSJP sarađuje na povezivanju upravljanja javnim politikama i programskog budžeta.

Saradnjom su do sada bile obuhvaćene sledeće aktivnosti: povezivanje prioriteta iz Akcionog plana za sprovođenje programa Vlade sa programskim budžetom i procena troškova za sprovođenje prioritetnih politika, te priprema i sprovođenje integralne metodologije za usaglašavanje planskog i budžetskog procesa (metodologije za srednjoročno planiranje). RSJP sa ovim projektom sarađuje od oktobra 2014. godine. Više informacija o projektu nalazi se na stranici http://www.bep.rs/, a kontakt projekta je info@bep.rs.