Na ovoj stranici možete naći

grafički prikaz ciklusa
javnih politika

Ciklični proces planiranja, budžetiranja, sprovođenja, praćenja i evaluacije javnih politika.

BAZA DOKUMENATA JAVNIH POLITIKA

PRIORITETI VLADE

Program Vlade

Povezivanje Srbije sa Evropom i svetom

 • Nastavak puta ka Evropskoj uniji
 • Partnerstva širom sveta
 • Bliska saradnja sa zemljama u regionu
 • Kosovo i Metohija

Brži privredni rast

 • Makroekonomska stabilnost
 • Kontrolisana inflacija i stabilnost finansijskog sektora
 • Osnove privrednog rasta
 • Zapošljavanje kroz razvoj inovativnog preduzetništva i malih i srednjih preduzeća
 • Smanjenje sive ekonomije
 • Rešavanje statusa državnih preduzeća
 • Izgradnja infrastrukture
 • Iskorišćenje poljoprivrednih potencijala
 • Razvojni potencijal u rudarstvu
 • Unapređenje energetskog sektora
 • Veliki potencijal turizma, kreativnih industrija i kulture

Povećanje efikasnosti pružanja javnih usluga

 • Modernizacija javne uprave
 • Bolje targetirana socijalna zaštita
 • Reforma sistema plata
 • Moderno i funkcionalno zdravstvo
 • Naše pravo na zdravu životnu sredinu

Zaštita ljudskih prava i bezbednost

 • Borba protiv korupcije i organizovanog kriminala
 • Ubrzanje sudskih postupaka i povećanje poverenja građana u pravosuđe
 • Unapređenje E-pravosuđa
 • Zalaganje za mir, stabilnost i bezbednost
 • Posvećenost ljudskim i manjinskim pravima, osetljivim grupama i socijalnoj inkluziji
 • Dijalog i saradnja države, crkve i verskih zajednica

Digitalizacija

 • Ogromna šansa digitalne revolucije
 • Digitalno društvo
 • Digitalne usluge države
 • Digitalno poslovanje
 • Ljudi su najveća vrednost

Obrazovanje za 21. vek

 • Kvalitetno obrazovanje za sve
 • Dostupnost i pristupačnost obrazovanja
 • Dualno obrazovanje
 • Preduzetničko obrazovanje
 • Modernizacija obrazovanja i digitalna pismenost
 • Digitalno kompetentni nastavnici i predavači iz prakse
 • Poboljšanje kvaliteta visokog obrazovanja
 • Unapređenje konkurentnosti nauke, istraživanja i inovacija
 • Davanje nastavnicima statusa koji zaslužuju
 • Poboljšanje kvaliteta i dostupnosti sporta

pitanja i odgovori o apspv

U skladu sa Zakonom o planskom sistemu, Republički sekretarijat za javne politike , u saradnji sa nadleženim organima državne uprave, priprema Akcioni plan za sprovođenje Programa Vlade (APSPV), koji predstavlja operativni dokument razrađenih prioritetnih ciljeva Vlade.

 

praćenje sprovođenja

Prikupljanje i analiza podataka o sprovođenju mera i ostvarivanju ciljeva javnih politika
STRATEGIJA REGULATORNE REFORME I UNAPREĐENJA SISTEMA UPRAVLJANJA JAVNIM POLITIKAMA
Saznaj više
AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENJE NACIONALNOG PROGRAMA ZA SUZBIJANJE SIVE EKONOMIJE
Saznaj više

STUDIJE, ANALIZE I PUBLIKACIJE

STUDIJE
PREZENTACIJE IZABRANIH LANACA VREDNOSTI
Analize

publikacije

publikacija 1

objavljeno: 01.11.2017

publikacija 1

objavljeno: 01.11.2017

publikacija 1

objavljeno: 01.11.2017

publikacija 1

objavljeno: 01.11.2017