МИШЉЕЊА НА ПРОПИСЕ

2. Нацрта закона о изменама и допунама Закона о патентима

Види документ

4. Мишљење на Анализу ефеката Предлога уредбе о условима условима и начину утвђивању висине годишњег износа боравишне таксе за физичко лице које пружа угоститељске услуге смештаја у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству, као и начин и рокови плаћања

Dokument: Мишљење на Анализу ефеката Предлога уредбе о условима условима и начину утвђивању висине годишњег износа боравишне таксе за физичко лице које пружа угоститељске услуге смештаја у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству, као и начин и рокови плаћања

Прилози: Образложење Предлога уредбе о условима условима и начину утвђивању висине годишњег износа боравишне таксе за физичко лице које пружа угоститељске услуге смештаја у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству, као и начин и рокови плаћања Предлог уредбе о условима условима и начину утвђивању висине годишњег износа боравишне таксе за физичко лице које пружа угоститељске услуге смештаја у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству, као и начин и рокови плаћања Анализа ефеката Предлога уредбе о условима условима и начину утвђивању висине годишњег износа боравишне таксе за физичко лице које пружа угоститељске услуге смештаја у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству, као и начин и рокови плаћања


Врста мишљења: Садржи анализу ефеката
Пут законa: Нацрт закона је усвојен на Влади и Скупштини
Датум креирања мишљења: 20.06.2019.

Види документ

5. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о трговини

Dokument: Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о трговини

Прилози: Образложење Нацрта закона о трговини Нацрта закона о трговини Аналиаза ефеката Нацрта закона о трговини


Врста мишљења: Садржи делимичну анализу ефеката
Пут законa: Нацрт закона је усвојен на Влади али нији у Скупштини
Датум креирања мишљења: 17.06.2019.

Види документ

7. Микшљење на Предлог уредбе о проглашењу Специјалног резервата природе Засавица

Види документ

8. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о изменама и допунама Закона о извршењу и обезбеђењу

Види документ

9. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о дуалном моделу студија у високом образовању

Види документ

10. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о комуналној милицији

Види документ

13. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи

Види документ

14. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о изменама и допунама Закона о главном граду

Види документ

16. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о робним берзама

Dokument: Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о робним берзама

Прилози: Образложење Нацрта закона о робним берзама Нацрт закона о робним берзама Анализа ефеката Нацрта закона о робним берзама


Врста мишљења: Садржи делимичну анализу ефеката
Пут законa: Нацрт закона није усвојен на Влади и Скупштини
Датум креирања мишљења: 03.01.2019.

Види документ