JAVNE NABAVKE

NABAVKA RAČUNARSKE OPREME 2

JAVNA NABAVKA RAČUNARSKE OPREME - STORIDŽ SISTEM

DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNJENJA BR.1 09.09.2019.

Saznaj više

IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE BR. 1 09.09.2019

Saznaj više

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 09.10.2019.

Saznaj više

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI ZA 2019. GODINU – USLUGA ORGANIZOVANJA SLUŽBENIH PUTOVANJA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU

ODLUKA O ZAKLJUČENJU OKVIRNOG SPORAZUMA 10.06.2019

Saznaj više

ODLUKA O IZDAVANJU NARUDŽBENICE ZA USLUGU HOTELSKOG SMEŠTAJA 1

Saznaj više

ODLUKA O IZDAVANJU NARUDŽBENICE ZA OBEZBEĐIVANJE AVIO PREVOZA I HOTELSKOG SMEŠTAJA 2

Saznaj više

ODLUKA O IZDAVANJU NARUDŽBENICE ZA OBEZBEĐIVANJE AVIO PREVOZA

Saznaj više

ODLUKA O IZDAVANJU NARUDŽBENICE ZA OBEZBEĐIVANJE HOTELSKOG SMEŠTAJA I AVIO PREVOZA

Saznaj više

ODLUKA O IZDAVANJU NARUDŽBENICE ZA OBEZBEĐIVANJE AVIO PREVOZA

Saznaj više

ODLUKA O IZDAVANJU NARUDŽBENICE ZA OBEZBEĐIVANJE HOTELSKOG SMEŠTAJA I AVIO PREVOZA

Saznaj više

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI ZA 2019. GODINU NABAVKA DOBARA - EURO DIZEL

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI ZA 2018. GODINU NABAVKA DOBARA - NABAVKA PUTNIČKOG AUTOMOBILA

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI ZA 2018. GODINU NABAVKA DOBARA - NABAVKA PUTNIČKOG AUTOMOBILA

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE 22.10.2018

Saznaj više

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI PUSTUPKA JAVNE NABAVKE 30.10.2018

Saznaj više

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI ZA 2018. GODINU NABAVKA DOBARA - NABAVKA GORIVA BENZIN - EVRO PREMIJUM BMB 95

OTVORENI POSTUPAK ZA 2018. GODINU NABAVKA DOBARA - NABAVKA RAČUNARSKE OPREME

ODLUKA O DODELI UGOVORA ZA JN RAČUNARSKE OPREME 06.07.2018

Saznaj više

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2018. GODINU - IZMENA BROJ 1

Saznaj više

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2018. GODINU - IZMENA BROJ 3

Saznaj više

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2018. GODINU - IZMENA BROJ 2

Saznaj više

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2018. GODINU - IZMENA BROJ 4

Saznaj više

OTVORENI POSTUPAK ZA 2017. GODINU NABAVKA DOBARA - NABAVKA RAČUNARSKE OPREME

OTVORENI POSTUPAK ZA 2017. GODINU NABAVKA USLUGE IZRADA I IMPLEMENTACIJA JEDINSTVENOG INFORMACIONOG SISTEMA ZA PLANIRANJE I PRAĆENJE SPROVOĐENJA JAVNIH POLITIKA

DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNJENJA BR. 1 06.07.2017.

Saznaj više

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA 06.07.2017.

Saznaj više

PRVE IZMENE I DOPUNE KONKURSNE DOKUMENTACIJE 07.07.2017.

Saznaj više

DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNJENJA BR.2 07.07.2017.

Saznaj više

DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNJENJA BR.3 14.07.2017

Saznaj više

DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNJENJA BR. 4 19.07.2017.

Saznaj više