Na ovoj stranici možete naći

PLANSKI SISTEM

ZAKON O PLANSKOM SISTEMU

Narodna skupština Republike Srbije, usvojila je 19. aprila 2018. godine  Zakon o planskom sitemu Republike Srbije.

IZVEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ZAKONA O PLANSKOM SISTEMU RS 30. 12. 2016 – 20.01.2017. GODINE

U širokom konsultativnom procesu i javnim raspravama, sve sugestije za unapređenje ugrađene su u Predlog zakona.

 

ePapir

 • Pojednostavljenje administrativnih postupaka i ostalih uslova poslovanja
 • Smanjenje troškova i ušteda vremena
 • Savremenija i efikasnija javna uprava
 • Digitalizacija i javno dostupna elektronska baza/Registar
 • Bolji uslovi poslovanja, bez zloupotreba i korupcije
 • Sve na jednom mestu – jednim klikom „iz fotelje“

OBUKE I TRENINZI

U okviru regulatorne reforme i jačanje kapaciteta državne uprave, RSJP u saradnji sa Nacionalnom akademijom za javnu upravu, u kontinuitetu organizuje obuke i treninge za državne službenike i rukovodioce.

Do sada su održane 92 obuke i obučeno je oko 1086 državnih službenika i rukovodioca.

Teme obuka:

 • Analiza efekata propisa-put do kvalitetnih propisa
 • Upravljanje zakonodavnim procesom
 • Izrada dokumenata javnih politika
 • Kreiranje, analiza i sprovođenje javnih politika
 • Prikupljanje, analiza i korišćenje podataka
 • Javne politike – kreiranje, sprovođenje i analiza efekata
 • Praćenje sprovođenja i vrednovanje u procesu upravljanja javnim politikama
 • Obuka za sticanje osnovnih analitičkih veština u obradi podataka
 • Obuka za Popis administrativnih postupaka koji se odnose na poslovanje