Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Подршка спровођењу акционог плана стратегије реформе јавне управе – реформа локалне самоуправе 2016-2019

20 / 01 / 2020

Споразумом између Владе Републике Србије и Владе Швајцарске Конфедерације реализован је пројекат „Подршка спровођењу Акционог плана Стратегије реформе јавне управе-реформа локалне самоуправе 2016-2019“.

Циљ пројекта је побољшање капацитета и обезбеђивање бољег коришћења ресурса на нивоу локалне самоуправе за пружање услуга грађанима и привредним субјектима у складу са законским надлежностима и принципом децентрализације, уређење функционалних и усклађених односа ради ефикаснијег и одрживог економског развоја јединица локалне самоуправе и успостављање Аналитичког сервиса јединица локалне самоуправе.

ДОНАТОР: Влада Швајцарске Конфедерације преко Швајцарске агенције за развој и сарадњу (СДЦ)

ВРЕДНОСТ: 1.181.265 CHF

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ: мај 2016. – фебруар 2020.

КОРИСНИК: Министарство државне управе и локалне самоуправе

ПАРТНЕРИ: Републички секретаријат за јавне политике, Стална конференција градова и општина

Компонента у надлежности РСЈП као резултат има успостављање Аналитичког сервиса јединица локалне самоуправе. Аналитички сервис ЈЛС (хттп://рсјп.гов.рс/јлс-база/) има за циљ да обезбеди ефикасније планирање политика ЈЛС утемељених на објективним чињеницама и утврђеном стању. Аналитички сервис ЈЛС садржи податке на нивоу градова и општина по областима (основи подаци за ЈЛС, финансијски показатељи ЈЛС, привреда, социјална заштита у надлежности Републике и ЈЛС, пољопривреда и финансијски показатељи јавно комуналних предузећа) који су значајни за доношење одлука на овом нивоу, за период 2011-2018. године. Креиран је тако да омогући визуализацију селектованих скупова података, а омогућава и међусобно поређење ЈЛС на једноставан начин, избором конкретних показатеља. Такође, пружа транспарентне информације грађанима и привреди о раду ЈЛС, као и онима који ову врсту података користе у својим анализама и истраживањима.