Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Подршка спровођењу акционог плана стратегије реформе јавне управе – реформа локалне самоуправе 2016-2019

20 / 01 / 2020

Споразумом између Владе Републике Србије и Владе Швајцарске Конфедерације реализован је пројекат „Подршка спровођењу Акционог плана Стратегије реформе јавне управе-реформа локалне самоуправе 2016-2019“.

Циљ пројекта је побољшање капацитета и обезбеђивање бољег коришћења ресурса на нивоу локалне самоуправе за пружање услуга грађанима и привредним субјектима у складу са законским надлежностима и принципом децентрализације, уређење функционалних и усклађених односа ради ефикаснијег и одрживог економског развоја јединица локалне самоуправе и успостављање Аналитичког сервиса јединица локалне самоуправе.

ДОНАТОР: Влада Швајцарске Конфедерације преко Швајцарске агенције за развој и сарадњу (СДЦ)

ВРЕДНОСТ: 1.181.265 CHF

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ: мај 2016. – фебруар 2020.

КОРИСНИК: Министарство државне управе и локалне самоуправе

ПАРТНЕРИ: Републички секретаријат за јавне политике, Стална конференција градова и општина

Компонента у надлежности РСЈП као резултат има успостављање Аналитичког сервиса јединица локалне самоуправе. Аналитички сервис ЈЛС (хттп://рсјп.гов.рс/јлс-база/) има за циљ да обезбеди ефикасније планирање политика ЈЛС утемељених на објективним чињеницама и утврђеном стању. Аналитички сервис ЈЛС садржи податке на нивоу градова и општина по областима (основи подаци за ЈЛС, финансијски показатељи ЈЛС, привреда, социјална заштита у надлежности Републике и ЈЛС, пољопривреда и финансијски показатељи јавно комуналних предузећа) који су значајни за доношење одлука на овом нивоу, за период 2011-2018. године. Креиран је тако да омогући визуализацију селектованих скупова података, а омогућава и међусобно поређење ЈЛС на једноставан начин, избором конкретних показатеља. Такође, пружа транспарентне информације грађанима и привреди о раду ЈЛС, као и онима који ову врсту података користе у својим анализама и истраживањима.