Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Конкурентне индустрије и иновације – конкурентност у Србији

30 / 11 / 2017

Светска банка путем програма „Конкурентне индустрије и иновације – конкурентност у Србији“ (CIIP Competitive Industries and Innovation Program – Serbia Competitiveness) помаже унапређење конкурентности Републике Србије кроз јачање институција које се баве пословима у вези са кординацијом јавних политика, управљањем на основу резултата, као и улагањима и промоцијом извоза.

Главне активности овог пројекта груписане су унутар две компоненте: компонента 1. тиче се развоја међуресорног система за планирање, праћење и координацију јавних политика на бази резултата у областима конкурентности и запошљавања, а компонента 2. тиче се јачања институција за улагања и промоцију извоза. Активности у оквиру ових компоненти спроводиће РСЈП и ресорна министарства, а то ће ојачати њихове капацитете за процесе креирања, праћења и вредновања јавних политика у областима конкурентности и запошљавања.

Систем за управљање на основу резултата биће постављен тј. спроводиће се на два нивоа – кроз Међуресорно радно тело за планирање, праћење и координацију јавних политика у области конкурентности и запошљавања који координира РСЈП, и кроз Унутрашње јединице за спровођење пројекта које су формиране у осталим корисницима овог програма, а то су Министарство привреде, Министарство просвете, науке и технолошког развоја (Фонд за иновациону делатност) и Национална служба за запошљавање (у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања). Представници ових министарстава ће учествовати и у раду горепоменутог међуресорног радног тела. У оквиру прве компоненте пројекта РСЈП ће бити пружена техничка помоћ за креирање система за управљање на бази резултата и за управљање међуресорним радним телом.

Предвиђено је да пројекат траје од априла 2015. године до јула 2017. године, финансира се из CIIP Trustфонда а спроводи га Светска банка.