Na ovoj stranici možete naći

Dokumenti

INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA

Podnošenje zahteva za pristup informacijama od javnog značaja

Idi na stranicu
JAVNE NABAVKE

Ovde možete pronaći kompletnu dokumentaciju vezanu za javne nabavke.

Idi na stranicu
Javni pozivi

Ovde možete pronaći kompletnu dokumentaciju vezanu za javne pozive.

Idi na stranicu
PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTRAŠNJEG UZBUNJIVANJA

Ovde možete pogledati Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja Republičkog sekretarijata za javne politike.

Vidi dokument
PRAVILNIK O NABAVKAMA

Ovde možete preuzeti Pravilnik o nabavkama Republičkog sekreterijata za javne politike.

Vidi dokument
PRAVILNIK O SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA

Ovde možete preuzeti Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta Republičkog sekreterijata za javne politike.

Vidi dokument
29.01.2018

Informator o radu Republičkog sekretarijata za javne politike objavljen 29.01.2018. godine

Vidi dokument