Републички секретараијат за јавне политике обавештава јавност да је започела јавна расправа о Предлогу програма за поједностављење административних поступака и регулативе „е-Папир” за период 2019 – 2021. године.

Предлог програма и пратећи документи (Акциони план за спровођење Програма, Преглед усаглашених препорука и Усаглашене препоруке) се налазе у прилогу ове вести.

Позивамо све заинтересоване стране да пошаљу коментаре, предлоге и сугестије у вези са Предлогом програма и пратећим документима до 17. априла 2019. године путем електронске поште на адресу: javna.rasprava@rsjp.gov.rs

Predlog programa e-Papir

AP e Papir

Prilog Pregled usaglašenih preporuka

Usaglasene preporuke za AP