Republički sekretarijat za javne politike – još jednom u znaku prijateljstva, saradnje, pomoći, razumevanja i uzajamne podrške!
Sa dugogodišnjim kolegama, partnerima i prijateljima – obeleželi smo zajedničke rezultate i petogodišnjicu rada.

Republički sekretarijat za javne politike – još jednom u znaku prijateljstva, saradnje, pomoći, razumevanja i uzajamne podrške!
Sa dugogodišnjim kolegama, partnerima i prijateljima – obeleželi smo zajedničke rezultate i petogodišnjicu rada.
„RSJP je posebno ponosan na sinergiju koju je za pet godina postigao sa kolegama iz javne uprave, privatnog sektora, donatorima, inostranim partnerima – rekla je Bojana Tošić, direktorka Sekretarijata za javne politike, pozdravljajući zvanice.
U takvom duhu, RSJP nastavlja dalji rad na razvoju kvalitetnih javnih politika ka zajedničkom progresu.