BAZA INICIJATIVA

1. Obezbediti dostupnost svih registara koje vodi Republički geodetski zavod preko internet strane nadležnog organa, utvrditi krajnje rokove za njihovo ustanovljavanje i obezbediti unošenje u Registar o nepokretnostima JMBG građana i matični br. pravnih lica

Vidi dokument

2. Objaviti standarde za razvrstavanje lovoturističkih objekata u kategorije na internet stranici regulatornog tela odnosno Agencije za privredne registre

Vidi dokument

3. Izmeniti Pravilnik o plaćanju posebne naknade (putarine) za upotrebu magistralnih puteva (autoputeva i poluautoputeva) u Republici („Službeni glasnik RS“, br. 50/99), tako što će se kategorizacija motornih vozila propisati u skladu sa relevantnim tehničkim

Vidi dokument

4. Omogućavanje svim poreskim obveznicima elektronsko dostavljanje PPOPJ i PPOD obrazaca

Vidi dokument

5. Obezbediti jedinstveno vođenje podataka o državnoj pomoći i podsticajima u okviru Registra mera i podsticaja regionalnog razvoja koji će voditi APR

Vidi dokument

6. U Registru stranih udruženja uvesti pravilo da ćutanje administracije znači odobravanje i maksimalan rok za postupanje u skladu sa rokovima za postupanje Registra privrednih subjekata - 5 dana od dana prijema registracione prijave

Vidi dokument

7. U Registru zaloge uvesti pravilo da ćutanje administracije znači odobravanje i maksimalan rok za postupanje u skladu sa rokovima za postupanje Registra privrednih subjekata - 5 dana od dana prijema registracione prijave

Vidi dokument

8. Uvesti pravilo da ćutanje administracije znači odobravanje. Uvesti maksimalan rok za postupanje Registra udruženja u skladu sa rokovima za postupanje Registra privrednih subjekata - 5 dana od dana prijema registracione prijave

Vidi dokument

9. Usvojiti nov zakon o registraciji kojim bi se na jedinstven način regulisalo vođenje svih registra koji su u nadležnosti Agencijeza privredne registre

Vidi dokument

10. U Registru javnih glasila uvesti pravilo da ćutanje administracije znači odobravanje i maksimalan rok za postupanje u skladu sa rokovima za postupanje Registra privrednih subjekata - 5 dana od dana prijema registracione prijave

Vidi dokument

11. Usvojiti zakon kojim će se regulisati ugovor o faktoringu, osnivanje i funkcionisanje registra faktoringa i propisati obaveza registracije ugovora o faktoringu

Vidi dokument

12. Propisati da se provera ispunjenosti uslova za sticanje prava na poreski podsticaj, može vršiti u prostorijama poreskog obveznika, u slučajevima kada se radi o obimnoj dokumentaciji.

Vidi dokument

13. Regulisati mogućnost da strani isplatilac prihoda i poreski obveznik stranac vrše uplatu poreza u Srbiji direktno iz inostranstva u budžet Srbije, ili uvesti mehanizam plaćanja preko agenta u Srbiji

Vidi dokument

14. Razmotriti potrebu da se licima upućenim u Srbiju (stranim državljanima-poreskim obveznicima) dodeli poseban poreski broj od strane poreske uprave, umesto evidencionog broja za strance koji dodeljuje policija

Vidi dokument

15. Propisati da se uplata poreza i doprinosa po osnovu zarade zaposlenih vrši na jedinstven račun za uplatu, a da Uprava za javna plaćanja bez odlaganja vrši raspored uplaćenih sredstava u skladu sa procentualnim učešća pojedine vrste javnog prihoda, izuzev ako

Vidi dokument

16. Propisati da privredni subjekti pre otpočinjanja delatnosti ne plaćaju naknadu za isticanje firme na poslovnom prostoru

Vidi dokument

17. Objaviti obrasce koji se podnose u postupku dobijanja dozvole za lov

Vidi dokument

18. Ukidanje obaveze dostavljanja originala izvoda iz APR-a omogućavanje dostav u fotokopiji

Vidi dokument

19. Omogućiti poreskim obveznicima mogućnost uvida u poreske kartice elektronskim putem.

Vidi dokument

20. Propisati da se sa prijavom mesta novog prebivališta smatra da je automatski izvršena i odjava sa ranijeg mesta prebivališta

Vidi dokument
1 2 3 4 5 6 7

NALED

SAVET STRANIH INVESTITORA (FIC)