У периоду од 16. до 18. октобра у Новом Саду одржана је радионица „Савремени приступи јавним политикама – Бихевиорални приступи“. Републички секретаријат за јавне политике је организовао радионицу уз подршку пројекта немачко-српске сарадње „Подршка реформи јавне управе“, који спроводи Немачка организација за међународну сарадњу – GIZ.     Радионицу су водили експерти из Тима за […]

У периоду од 16. до 18. октобра у Новом Саду одржана је радионица „Савремени приступи јавним политикама – Бихевиорални приступи“. Републички секретаријат за јавне политике је организовао радионицу уз подршку пројекта немачко-српске сарадње „Подршка реформи јавне управе“, који спроводи Немачка организација за међународну сарадњу – GIZ.

 

 

Радионицу су водили експерти из Тима за бихевиоралне приступе (en. Behavioural Insights Team) др Кизи Ганди и Кеванте Мичел. Полазници су имали прилику да се упознају са методолошким приступима и могућностима за практичну примену бихевиоралних приступа у мерама јавних политика, као и са примерима досадашње примене ових приступа у земљама широм света. Увођење бихевиоралних приступа или увида у понашање омогућава да јавне услуге буду економичније и приступачније грађанима. Радионица је наставак активности започетих у мају 2018. на конференцији РСЈП-а „Савремени приступи јавним политикама“.

 

 

Радионици су присуствовали представници Министарства унутрашњих послова, Министарства државне управе и локалне самоуправе, Министарства здравља, Института за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут“, Министарства финансија – Пореске управе, Покрајинског секретаријата за финансије и Републичког секретаријата за јавне политике.