На овој страници можете наћи

графички приказ циклуса
јавних политика

Циклични процес планирања, буџетирања, спровођења, праћења и евалуације јавних политика.

БАЗА ДОКУМЕНАТА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА

ПРИОРИТЕТИ ВЛАДЕ

Програм Владе

Повезивање Србије са Европом и светом

 • Наставак пута ка Европској унији
 • Партнерства широм света
 • Блиска сарадња са земљама у региону
 • Косово и Метохија

Бржи привредни раст

 • Макроекономска стабилност
 • Контролисана инфлација и стабилност финансијског сектора
 • Основе привредног раста
 • Запошљавање кроз развој иновативног предузетништва и малих и средњих предузећа
 • Смањење сиве економије
 • Решавање статуса државних предузећа
 • Изградња инфраструктуре
 • Искоришћење пољопривредних потенцијала
 • Развојни потенцијал у рударству
 • Унапређење енергетског сектора
 • Велики потенцијал туризма, креативних индустрија и културе

Повећање ефикасности пружања јавних услуга

 • Модернизација јавне управе
 • Боље таргетирана социјална заштита
 • Реформа система плата
 • Модерно и функционално здравство
 • Наше право на здраву животну средину

Заштита људских права и безбедност

 • Борба против корупције и организованог криминала
 • Убрзање судских поступака и повећање поверења грађана у правосуђе
 • Унапређење Е-правосуђа
 • Залагање за мир, стабилност и безбедност
 • Посвећеност људским и мањинским правима, осетљивим групама и социјалној инклузији
 • Дијалог и сарадња државе, цркве и верских заједница

Дигитализација

 • Огромна шанса дигиталне револуције
 • Дигитално друштво
 • Дигиталне услуге државе
 • Дигитално пословање
 • Људи су највећа вредност

Образовање за 21. век

 • Квалитетно образовање за све
 • Доступност и приступачност образовања
 • Дуално образовање
 • Предузетничко образовање
 • Модернизација образовања и дигитална писменост
 • Дигитално компетентни наставници и предавачи из праксе
 • Побољшање квалитета високог образовања
 • Унапређење конкурентности науке, истраживања и иновација
 • Давање наставницима статуса који заслужују
 • Побољшање квалитета и доступности спорта

питања и одговори о апспв

У складу са Законом о планском систему, Републички секретаријат за јавне политике , у сарадњи са надлеженим органима државне управе, припрема Акциони план за спровођење Програма Владе (АПСПВ), који представља оперативни документ разрађених приоритетних циљева Владе.

 

praćenje sprovođenja

Prikupljanje i analiza podataka o sprovođenju mera i ostvarivanju ciljeva javnih politika
СТРАТЕГИЈА РЕГУЛАТОРНЕ РЕФОРМЕ И УНАПРЕЂЕЊА СИСТЕМА УПРАВЉАЊА ЈАВНИМ ПОЛИТИКАМА
Сазнај више
АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНОГ ПРОГРАМА ЗА СУЗБИЈАЊЕ СИВЕ ЕКОНОМИЈЕ
Сазнај више

СТУДИЈЕ, АНАЛИЗЕ И ПУБЛИКАЦИЈЕ

СТУДИЈЕ
Анализе

publikacije

publikacija 1

objavljeno: 01.11.2017

publikacija 1

objavljeno: 01.11.2017

publikacija 1

objavljeno: 01.11.2017

publikacija 1

objavljeno: 01.11.2017