МИШЉЕЊА НА ПРОПИСЕ

2. Нацрта закона о изменама и допунама Закона о патентима

Види документ

4. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о трговини

Dokument: Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о трговини

Прилози: Образложење Нацрта закона о трговини Нацрта закона о трговини Аналиаза ефеката Нацрта закона о трговини


Врста мишљења: Садржи делимичну анализу ефеката
Пут законa: Нацрт закона је усвојен на Влади али нији у Скупштини
Датум креирања мишљења: 17.06.2019.

Види документ

5. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о изменама и допунама Закона о извршењу и обезбеђењу

Види документ

6. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о дуалном моделу студија у високом образовању

Види документ

7. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о комуналној милицији

Види документ

9. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи

Види документ

10. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о изменама и допунама Закона о главном граду

Види документ

12. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о робним берзама

Dokument: Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о робним берзама

Прилози: Образложење Нацрта закона о робним берзама Нацрт закона о робним берзама Анализа ефеката Нацрта закона о робним берзама


Врста мишљења: Садржи делимичну анализу ефеката
Пут законa: Нацрт закона није усвојен на Влади и Скупштини
Датум креирања мишљења: 03.01.2019.

Види документ