MIŠLJENJA NA ZAKONE

21. Mišljenje na Nacrt zakona o centralnom registru stanovništva

Vidi dokument

22. Mišljenje na analizu efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

Vidi dokument

23. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o učeničkom standardu

Vidi dokument

24. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju objekata

Vidi dokument

25. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji

Vidi dokument

26. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji

Vidi dokument

27. Mišljenje na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija

Vidi dokument

28. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju

Vidi dokument

31. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o predmetima opšte upotrebe

Vidi dokument

32. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o izmenama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima

Vidi dokument

33. Mišljenje na Nacrt zakona o ispitivanju, žigosanju i obeležavanju oružja, naprava i municije

Vidi dokument

34. Mišljenje na analizu efekata Nacrta zakona o zdravstvenom osiguranju

Dokument: Mišljenje na analizu efekata Nacrta zakona o zdravstvenom osiguranju

Prilozi: Obrazloženje Nacrta zakona o zdravstvenom osiguranju Nacrt zakona o zdravstvenom osiguranju Analiza efekata Nacrta zakona o zdravstvenom osiguranju


Vrsta mišljenja: Ne sadrži analizu efekata
Put zakona: Nacrt zakona nije usvojen na Vladi i Skupštini
Datum kreiranja mišljenja: 17.08.2018.

Vidi dokument

35. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima

Vidi dokument

37. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnoj pripadnosti i upisu plovila

Vidi dokument

38. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o detektivskoj delatnosti

Vidi dokument

39. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatnom obezbeđenju

Vidi dokument

40. Mišljenje na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o pomorskoj plovidbi

Vidi dokument
1 2 3 4