MIŠLJENJA NA ZAKONE

21. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o ratnim memorijalima

Dokument: Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o ratnim memorijalima

Prilozi: Obrazloženje Nacrta zakona o ratnim memorijalima Nacrt zakona o ratnim memorijalima Analiza efekata Nacrta zakona o ratnim memorijalima


Vrsta mišljenja: Sadrži delimičnu analizu efekata
Put zakona: Nacrt zakona nije usvojen na Vladi i Skupštini
Datum kreiranja mišljenja: 25.05.2018.

Vidi dokument

22. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju

Vidi dokument

28. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom

Vidi dokument

29. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika

Vidi dokument

31. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o patentima

Vidi dokument

32. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama

Vidi dokument

33. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju

Vidi dokument

34. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o udžbenicima

Dokument: Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o udžbenicima

Prilozi: Obrazloženje Nacrta zakona o udžbenicima Nacrt zakona o udžbenicima Analiza efekata Nacrta zakona o udžbenicima


Vrsta mišljenja: Sadrži delimičnu analizu efekata
Put zakona: Nacrt zakona je usvojen na Vladi ali niji u Skupštini
Datum kreiranja mišljenja: 06.03.2018.

Vidi dokument

35. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o udžbenicima

Dokument: Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o udžbenicima

Prilozi: Obrazloženje Nacrta zakona o udžbenicima Nacrt zakona o udžbenicima Analiza efekata Nacrta zakona o udžbenicima


Vrsta mišljenja: Ne sadrži analizu efekata
Put zakona: Nacrt zakona nije usvojen na Vladi i Skupštini
Datum kreiranja mišljenja: 26.02.2018.

Vidi dokument

37. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o građevinskim proizvodima

Dokument: Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o građevinskim proizvodima

Prilozi: Obrazloženje Nacrta zakona o građevinskim proizvodima Nacrt zakona o građevinskim proizvodima Analiza efekata Nacrta zakona o građevinskim proizvodima


Vrsta mišljenja: Sadrži analizu efekata
Put zakona: Nacrt zakona nije usvojen na Vladi i Skupštini
Datum kreiranja mišljenja: 09.02.2018.

Vidi dokument

38. Mišljenje na Nacrt zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije

Vidi dokument

39. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o udžbenicima

Dokument: Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o udžbenicima

Prilozi: Obrazloženje Nacrta zakona o udžbenicima Nacrt zakona o udžbenicima Analiza efekata Nacrta zakona o udžbenicima


Vrsta mišljenja: Ne sadrži analizu efekata
Put zakona: Nacrt zakona nije usvojen na Vladi i Skupštini
Datum kreiranja mišljenja: 01.02.2018.

Vidi dokument

40. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o zvaničnoj statistici

Vidi dokument
1 2 3