MIŠLJENJA NA ZAKONE

21. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Vidi dokument

23. Mišljenje na tekst i analizu efekata Nacrta zakona o turizmu

Dokument: Mišljenje na tekst i analizu efekata Nacrta zakona o turizmu

Prilozi: Obrazloženje Nacrta zakona o turizmu Nacrt zakona o turizmu Analiza efekata Nacrta zakona o turizmu


Vrsta mišljenja: Sadrži delimičnu analizu efekata
Put zakona: Nacrt zakona je usvojen na Vladi ali niji u Skupštini
Datum kreiranja mišljenja: 06.07.2018.

Vidi dokument

24. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatnom obezbeđenju

Vidi dokument

25. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o ugostiteljstvu

Vidi dokument

27. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o carinskoj službi

Dokument: Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o carinskoj službi

Prilozi: Obrazloženje Nacrta zakona o carinskoj službi Nacrt zakona o carinskoj službi Analiza efekata Nacrta zakona o carinskoj službi


Vrsta mišljenja: Sadrži delimičnu analizu efekata
Put zakona: Nacrt zakona nije usvojen na Vladi i Skupštini
Datum kreiranja mišljenja: 18.06.2018.

Vidi dokument

28. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama

Vidi dokument

29. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o ratnim memorijalima

Dokument: Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o ratnim memorijalima

Prilozi: Obrazloženje Nacrta zakona o ratnim memorijalima Nacrt zakona o ratnim memorijalima Analiza efekata Nacrta zakona o ratnim memorijalima


Vrsta mišljenja: Sadrži delimičnu analizu efekata
Put zakona: Nacrt zakona nije usvojen na Vladi i Skupštini
Datum kreiranja mišljenja: 25.05.2018.

Vidi dokument

30. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju

Vidi dokument

34. Mišljenje na Analizu efekata Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine

Vidi dokument

36. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom

Vidi dokument

37. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika

Vidi dokument

39. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama

Vidi dokument

40. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju

Vidi dokument
1 2 3