MIŠLJENJA NA ZAKONE

1. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o ratnim memorijalima

Dokument: Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o ratnim memorijalima

Prilozi: Obrazloženje Nacrta zakona o ratnim memorijalima Nacrt zakona o ratnim memorijalima Analiza efekata Nacrta zakona o ratnim memorijalima


Vrsta mišljenja: Sadrži delimičnu analizu efekata
Put zakona: Nacrt zakona nije usvojen na Vladi i Skupštini
Datum kreiranja mišljenja: 25.05.2018.

Vidi dokument

2. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju

Vidi dokument

6. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom

Vidi dokument

7. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika

Vidi dokument

8. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o patentima

Vidi dokument

9. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju

Vidi dokument

10. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o udžbenicima

Dokument: Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o udžbenicima

Prilozi: Obrazloženje Nacrta zakona o udžbenicima Nacrt zakona o udžbenicima Analiza efekata Nacrta zakona o udžbenicima


Vrsta mišljenja: Sadrži delimičnu analizu efekata
Put zakona: Nacrt zakona je usvojen na Vladi ali niji u Skupštini
Datum kreiranja mišljenja: 06.03.2018.

Vidi dokument

11. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o udžbenicima

Dokument: Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o udžbenicima

Prilozi: Obrazloženje Nacrta zakona o udžbenicima Nacrt zakona o udžbenicima Analiza efekata Nacrta zakona o udžbenicima


Vrsta mišljenja: Ne sadrži analizu efekata
Put zakona: Nacrt zakona nije usvojen na Vladi i Skupštini
Datum kreiranja mišljenja: 26.02.2018.

Vidi dokument

13. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o građevinskim proizvodima

Dokument: Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o građevinskim proizvodima

Prilozi: Obrazloženje Nacrta zakona o građevinskim proizvodima Nacrt zakona o građevinskim proizvodima Analiza efekata Nacrta zakona o građevinskim proizvodima


Vrsta mišljenja: Sadrži analizu efekata
Put zakona: Nacrt zakona nije usvojen na Vladi i Skupštini
Datum kreiranja mišljenja: 09.02.2018.

Vidi dokument

14. Mišljenje na Nacrt zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije

Vidi dokument

15. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o udžbenicima

Dokument: Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o udžbenicima

Prilozi: Obrazloženje Nacrta zakona o udžbenicima Nacrt zakona o udžbenicima Analiza efekata Nacrta zakona o udžbenicima


Vrsta mišljenja: Ne sadrži analizu efekata
Put zakona: Nacrt zakona nije usvojen na Vladi i Skupštini
Datum kreiranja mišljenja: 01.02.2018.

Vidi dokument

16. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o zvaničnoj statistici

Vidi dokument

17. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o putevima

Dokument: Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o putevima

Prilozi: Obrazloženje Nacrta zakona o putevima Nacrt zakona o putevima Analiza efekata Nacrta zakona o putevima


Vrsta mišljenja: Sadrži analizu efekata
Put zakona: Nacrt zakona nije usvojen na Vladi i Skupštini
Datum kreiranja mišljenja: 16.01.2018.

Vidi dokument

18. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o zdravstvenoj zaštiti

Dokument: Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o zdravstvenoj zaštiti

Prilozi: Obrazloženje Nacrta zakona o zdravstvenoj zaštiti Nacrt zakona o zdravstvenoj zaštiti Analiza efekata Nacrta zakona o zdravstvenoj zaštiti


Vrsta mišljenja: Ne sadrži analizu efekata
Put zakona: Nacrt zakona nije usvojen na Vladi i Skupštini
Datum kreiranja mišljenja: 12.01.2018.

Vidi dokument

19. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o elektronskoj upravi

Dokument: Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o elektronskoj upravi

Prilozi: Obrazloženje Nacrta zakona o elektronskoj upravi Nacrta zakona o elektronskoj upravi Analiza efekata Nacrta zakona o elektronskoj upravi


Vrsta mišljenja: Sadrži delimičnu analizu efekata
Put zakona: Nacrt zakona nije usvojen na Vladi i Skupštini
Datum kreiranja mišljenja: 12.01.2018.

Vidi dokument