MIŠLJENJA NA ZAKONE

1. Mišljenje na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o upisu u katastar nepokretnosti i vodova

Vidi dokument

2. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama

Vidi dokument

3. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju objekata

Vidi dokument

4. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji

Vidi dokument

5. Mišljenje na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija

Vidi dokument

8. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o predmetima opšte upotrebe

Vidi dokument

9. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o izmenama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima

Vidi dokument

10. Mišljenje na Nacrt zakona o ispitivanju, žigosanju i obeležavanju oružja, naprava i municije

Vidi dokument

11. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o rodnoj ravnopravnosti

Dokument: Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o rodnoj ravnopravnosti

Prilozi: Obrazloženje Nacrta zakona o rodnoj ravnopravnosti Nacrt zakona o rodnoj ravnopravnosti Analiza efekata Nacrta zakona o rodnoj ravnopravnosti


Vrsta mišljenja: Sadrži delimičnu analizu efekata
Put zakona: Nacrt zakona nije usvojen na Vladi i Skupštini
Datum kreiranja mišljenja: 22.08.2018.

Vidi dokument

12. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima

Vidi dokument

13. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju

Vidi dokument

15. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnoj pripadnosti i upisu plovila

Vidi dokument

16. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatnom obezbeđenju

Vidi dokument

17. Mišljenje na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o pomorskoj plovidbi

Vidi dokument

18. Mišljenje na tekst i analizu efekata Nacrta zakona o kritičnoj infrastrukturi

Dokument: Mišljenje na tekst i analizu efekata Nacrta zakona o kritičnoj infrastrukturi

Prilozi: Obrazloženje Nacrta zakona o kritičnoj infrastrukturi Nacrt zakona o kritičnoj infrastrukturi Analiza efekata Nacrta zakona o kritičnoj infrastrukturi


Vrsta mišljenja: Sadrži delimičnu analizu efekata
Put zakona: Nacrt zakona nije usvojen na Vladi i Skupštini
Datum kreiranja mišljenja: 18.07.2018.

Vidi dokument

19. Mišljenje na Nacrt zakona o računanju vremena

Dokument: Mišljenje na Nacrt zakona o računanju vremena

Prilozi: Obrazloženje Nacrta zakona o računanju vremena Nacrt zakona o računanju vremena Analiza efekata Nacrta zakona o računanju vremena


Vrsta mišljenja: Sadrži analizu efekata
Put zakona: Nacrt zakona nije usvojen na Vladi i Skupštini
Datum kreiranja mišljenja: 17.07.2018.

Vidi dokument

20. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o dobrovoljnom vatrogastvu

Vidi dokument
1 2 3