МИШЉЕЊА НА ПРОПИСЕ

41. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о просветној инспекцији

Види документ

43. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о примени људских ћелија и ткива

Види документ

44. Мишљење на Анализу ефекта Нацрта закона о пресађивању људских органа

Види документ

46. Мишљење на Нацрт закона о странцима

Dokument: Мишљење на Нацрт закона о странцима

Прилози: Образложење Нацрта закона о странцима Нацрт закона о странцима Анализа ефеката Нацрта закона о странцима


Врста мишљења: Садржи делимичну анализу ефеката
Пут законa: Нацрт закона није усвојен на Влади и Скупштини
Датум креирања мишљења: 23.05.2017.

Види документ

49. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о пресађивању људских органа у сврху лечења

Види документ

51. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о родној равноправности

Види документ

52. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о поштанским услугама

Види документ

53. Мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о жиговима

Види документ

54. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о електронским комуникацијама

Види документ

55. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о изменама и допунама Закона о државном премеру и катастру

Види документ

56. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о изменама и допунама Закона о управљању отпадом

Види документ

57. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о изменама и допунама Закона о општој безбедности производа

Види документ

58. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта Закона о националној инфраструктури геопросторних података

Види документ

59. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о медицинским средствима

Dokument: Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о медицинским средствима

Прилози: Образложење Нацрта закона о медицинским средствима Нацрт закона о медицинским средствима Анализа ефеката Нацрта закона о медицинским средствима


Врста мишљења: Садржи делимичну анализу ефеката
Пут законa: Нацрт закона није усвојен на Влади и Скупштини
Датум креирања мишљења: 13.01.2017.

Види документ

60. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о ратним меморијалима

Dokument: Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о ратним меморијалима

Прилози: Образложење Нацрта закона о ратним меморијалима Нацрт закона о ратним меморијалима Анализа ефеката Нацрта закона о ратним меморијалима


Врста мишљења: Садржи делимичну анализу ефеката
Пут законa: Нацрт закона није усвојен на Влади и Скупштини
Датум креирања мишљења: 04.01.2017.

Види документ
1 2 3