МИШЉЕЊА НА ПРОПИСЕ

21. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о изменама и допунама Закона о безбедности хране

Види документ

22. Мишљење на анализу ефеката Нацрта закона о изменама и допунама закона о здрављу биља

Види документ

24. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о поштанским услугама

Dokument: Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о поштанским услугама

Прилози: Образложење Нацрта закона о поштанским услугама Нацрт закона о поштанским услугама


Врста мишљења: Садржи анализу ефеката
Пут законa: Нацрт закона није усвојен на Влади и Скупштини
Датум креирања мишљења: 20.10.2017.

Види документ

25. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о изменама и допунама Закона о полицији

Види документ

26. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о санитарном надзору

Dokument: Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о санитарном надзору

Прилози: Образложење Нацрта закона о санитарном надзору Нацрт закона о санитарном надзору Анализa ефеката Нацрта закона о санитарном надзору


Врста мишљења: Садржи делимичну анализу ефеката
Пут законa: Нацрт закона није усвојен на Влади и Скупштини
Датум креирања мишљења: 11.10.2017.

Види документ

27. Мишљење на Нацрт закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова

Види документ

29. Мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о полицији

Види документ

31. Мишљење на Нацрт закона о електронским комуникацијама

Dokument: Мишљење на Нацрт закона о електронским комуникацијама

Прилози: Образложење Нацрта закона о електронским комуникацијама Нацрт закона о електронским комуникацијама Аналаиза ефеката Нацрта закона о електронским комуникацијама


Врста мишљења: Садржи делимичну анализу ефеката
Пут законa: Нацрт закона није усвојен на Влади и Скупштини
Датум креирања мишљења: 13.09.2017.

Види документ

32. Мишљење на анализу ефеката Нацрта царинског закона

Dokument: Мишљење на анализу ефеката Нацрта царинског закона

Прилози: Образложење Нацрта царинског закона Нацрт царинског закона Анализа ефеката Нацрт царинског закона


Врста мишљења: Садржи анализу ефеката
Пут законa: Нацрт закона није усвојен на Влади и Скупштини
Датум креирања мишљења: 07.09.2017.

Види документ

34. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о дуалном образовању

Dokument: Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о дуалном образовању

Прилози: Образложење Нацрта закона о дуалном образовању Нацрт закона о дуалном образовању Анализа ефеката Нацрта закона о дуалном образовању


Врста мишљења: Садржи анализу ефеката
Пут законa: Нацрт закона је усвојен на Влади и Скупштини
Датум креирања мишљења: 31.08.2017.

Види документ

39. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о основама система образовања и васпитања

Види документ
1 2 3