МИШЉЕЊА НА ПРОПИСЕ

1. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о архивској грађи и архивској делатности

Види документ

2. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о изменама и допунама Закона о средствима за заштиту биља

Види документ

3. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о изменама и допунама Закона о здрављу биља

Види документ

4. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о Националном ДНК регистру

Dokument: Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о Националном ДНК регистру

Прилози: Образложење Нацрта закона о Националном ДНК регистру Нацрт закона о Националном ДНК регистру Анализа ефаката Нацрта закона о Националном ДНК регистру


Врста мишљења: Садржи делимичну анализу ефеката
Пут законa: Нацрт закона није усвојен на Влади и Скупштини
Датум креирања мишљења: 20.12.2016.

Види документ

6. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о платама запослених у органима, организацијама и службама аутономне покрајинама и јединице локалне самоуправе

Види документ

7. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о изменама и допунама Закона о безбедности хране

Види документ

9. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о производњи и промету наоружања и војне опреме

Види документ

11. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о изменама и допунама Закона о патентима

Види документ

12. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о изменама и допунама Закона о Војсци Србије

Види документ

13. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о изменама и допунама закона о одбрани

Види документ

16. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма

Види документ

17. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о изменама и допунама Закона о преузимању акционарских друштава

Види документ

18. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о изменама и допунама Закона о тржишту капитала

Види документ
1 2 3