MIŠLJENJA NA PROPISE

1. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti

Vidi dokument

2. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja

Vidi dokument

3. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravlju bilja

Vidi dokument

4. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o Nacionalnom DNK registru

Dokument: Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o Nacionalnom DNK registru

Prilozi: Obrazloženje Nacrta zakona o Nacionalnom DNK registru Nacrt zakona o Nacionalnom DNK registru Analiza efakata Nacrta zakona o Nacionalnom DNK registru


Vrsta mišljenja: Sadrži delimičnu analizu efekata
Put zakona: Nacrt zakona nije usvojen na Vladi i Skupštini
Datum kreiranja mišljenja: 20.12.2016.

Vidi dokument

7. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti hrane

Vidi dokument

8. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Vidi dokument

9. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme

Vidi dokument

10. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju vojnih osiguranika

Vidi dokument

11. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o patentima

Vidi dokument

12. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije

Vidi dokument

13. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama zakona o odbrani

Vidi dokument

16. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

Vidi dokument

17. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava

Vidi dokument

18. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala

Vidi dokument

19. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama

Vidi dokument
1 2 3