МИШЉЕЊА НА ПРОПИСЕ

1. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о метрологији

Dokument: Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о метрологији

Прилози: Образложење Нацрта закона о метрологији Нацрт закона о метрологији Анализа ефеката Нацрта закона о метрологији


Врста мишљења: Садржи делимичну анализу ефеката
Пут законa: Нацрт закона је усвојен на Влади и Скупштини
Датум креирања мишљења: 30.12.2015.

Види документ

2. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о изменама и допунама Закона о комуналним делатностима

Види документ

4. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима

Види документ

6. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о становању и одржавању зграда - НОВО

Види документ

7. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о становању и одржавању зграда

Види документ

9. Мишљење на анализу ефеката Нацрта закона о изменама и допунама Закона о здравственој заштити

Види документ

10. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о задругама

Dokument: Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о задругама

Прилози: Образложење Нацрта закона о задругама Нацрт закона о задругама Анализа ефеката Нацрта закона о задругама


Врста мишљења: Садржи делимичну анализу ефеката
Пут законa: Нацрт закона је усвојен на Влади и Скупштини
Датум креирања мишљења: 14.12.2015.

Види документ

11. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о изменама и допунама Закона о безбедности хране

Види документ

12. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције

Види документ

14. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о привредним коморама

Dokument: Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о привредним коморама

Прилози: Образложење Нацрта закона о привредним коморама Нацрт закона о привредним коморама Анализа ефеката Нацрта закона о привредним коморама


Врста мишљења: Садржи делимичну анализу ефеката
Пут законa: Нацрт закона је усвојен на Влади и Скупштини
Датум креирања мишљења: 26.11.2015.

Види документ

15. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о изменама и допунама Закона о управљању отпадом НОВО

Види документ

16. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о бесплатној правној помоћи

Види документ

17. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о изменама и допунама Закона о јавном бележништву

Види документ

18. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о озакоњењу објеката

Dokument: Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о озакоњењу објеката

Прилози: Образложење Нацрта закона о озакоњењу објекта Нацрт закона о озакоњењу објеката Анализа ефеката Нацрта закона о озакоњењу објеката


Врста мишљења: Не садржи анализу ефеката
Пут законa: Нацрт закона је усвојен на Влади и Скупштини
Датум креирања мишљења: 09.11.2015.

Види документ

19. Мишљење на анализу ефеката Нацрта закона о изменама и допунама Закона о здравственој заштити

Види документ

20. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о изменама и допунама Закона о водама

Види документ
1 2 3 4 5 6