МИШЉЕЊА НА ПРОПИСЕ

81. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о потврђивању Међународне конвенције против регрутовања, коришћења, финансирања и обуке плаћеника

Види документ

82. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат подршке Агенцији за осигурање депозита) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој

Dokument: Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат подршке Агенцији за осигурање депозита) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој

Прилози: Образложење Нацрта закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат подршке Агенцији за осигурање депозита) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој Нацрт закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат подршке Агенцији за осигурање депозита) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој Образложена оцена да уз Нацрт закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат подршке Агенцији за осигурање депозита) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој није потребно приложити Анализу ефеката


Врста мишљења: Не треба да садржи анализу
Пут законa: Нацрт закона је усвојен на Влади и Скупштини
Датум креирања мишљења: 24.07.2014.

Види документ

85. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о оверавању потписа, рукописа и преписа

Види документ

86. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о изменама и допунама Закона о заштити од пожара

Види документ

91. Мишљење о томе да ли уз Нацрт закона о измени Закона о здравственом осигурању треба приложити Анализу ефеката

Види документ

92. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о измени Закона о здравственој заштити - ново

Види документ

93. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о електронским медијима

Dokument: Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о електронским медијима

Прилози: Образложење Нацрта закона о електронским медијима Нацрт закона о електронским медијима Анализа ефеката Нацрта закона о електронским медијима


Врста мишљења: Садржи делимичну анализу ефеката
Пут законa: Нацрт закона је усвојен на Влади и Скупштини
Датум креирања мишљења: 16.07.2014.

Види документ

94. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда

Види документ

95. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о јавном информисању и медијима

Види документ

96. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о одбрани од града

Dokument: Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о одбрани од града

Прилози: Образложење Нацрта закона о одбрани од града Нацрт закона о одбрани од града Анализа ефеката Нацрта закона о одбрани од града


Врста мишљења: Садржи делимичну анализу ефеката
Пут законa: Нацрт закона је усвојен на Влади и Скупштини
Датум креирања мишљења: 10.07.2014.

Види документ

97. Мишљење о томе да ли уз Нацрт закона о изменама и допунама Закона о поступку регистрације у Агенцији за привреде регистре треба приложити анализу ефеката

Види документ

98. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о изменама и допунама Царинског закона

Види документ

99. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о изменама и допунама Закона о инвестиционим фондовима

Види документ

100. Мишљење о томе да ли уз Нацрт закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Мађарске о социјалној сигурности треба приложити Анализу ефеката

Види документ
1 2 3 4 5 6 7