МИШЉЕЊА НА ПРОПИСЕ

61. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о друмском превозу путника и ствари

Види документ

62. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Туниса о друмском превозу путника и ствари

Види документ

63. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о изменама Закона о јавној својини

Види документ

64. Мишљење на анализу ефеката Нацрта закона о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и прибављања документације ради реализације изградње система за пренос електричне енергије 400 кв напонског нивоа - Трансбалкански коридор - прва фаза

Dokument: Мишљење на анализу ефеката Нацрта закона о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и прибављања документације ради реализације изградње система за пренос електричне енергије 400 кв напонског нивоа - Трансбалкански коридор - прва фаза

Прилози: Образложење Нацрта закона о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и прибављања документације ради реализације изградње система за пренос електричне енергије 400 кв напонског нивоа - Трансбалкански коридор - прва фаза Нацрт закона о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и прибављања документације ради реализације изградње система за пренос електричне енергије 400 кв напонског нивоа - Трансбалкански коридор - прва фаза Образложена оцена да уз Нацрт закона о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и прибављања документације ради реализације изградње система за пренос електричне енергије 400 кв напонског нивоа - Трансбалкански коридор - прва фаза није потребно приложити Анализу ефеката


Врста мишљења: Не треба да садржи анализу
Пут законa: Нацрт закона је усвојен на Влади и Скупштини
Датум креирања мишљења: 17.09.2014.

Види документ

67. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о допунама Закона о судским таксама

Види документ

68. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда - ново мишљење

Види документ

70. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о промету непокретности

Види документ

71. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о потврђивању Споразума о зајму (Други пројекат развоја здравства Србије) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој

Dokument: Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о потврђивању Споразума о зајму (Други пројекат развоја здравства Србије) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој

Прилози: Образложење Нацрт закона о потврђивању Споразума о зајму (Други пројекат развоја здравства Србије) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој Нацрт закона о потврђивању Споразума о зајму (Други пројекат развоја здравства Србије) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој Образложена оцена да уз Нацрт закона о потврђивању Споразума о зајму (Други пројекат развоја здравства Србије) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој није потребно приложити Анализу ефеката


Врста мишљења: Не треба да садржи анализу
Пут законa: Нацрт закона је усвојен на Влади и Скупштини
Датум креирања мишљења: 07.08.2014.

Види документ

73. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о изменама и допунама Закона о хемикалијама

Види документ

74. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о оружју и муницији

Dokument: Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о оружју и муницији

Прилози: Образложење Нацрта закона о оружју и муницји Нацрт закона о оружју и муницији Анализа ефеката Нацрта закона о оружју и муницији


Врста мишљења: Садржи делимичну анализу ефеката
Пут законa: Нацрт закона је усвојен на Влади и Скупштини
Датум креирања мишљења: 28.07.2014.

Види документ

75. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о изменама и допунама Закона о биоцидним производима

Види документ

76. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о изменама и допунама Закона о високом образовању

Види документ

77. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о јавним медијским сервисима

Види документ

79. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о изменама и допунама Закона о стечају

Види документ

80. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о приватизацији

Dokument: Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о приватизацији

Прилози: Образложење Нацрта закона о приватизацији Нацрт закона о приватизацији Анализа ефеката Нацрта закона о приватизацији


Врста мишљења: Садржи делимичну анализу ефеката
Пут законa: Нацрт закона је усвојен на Влади и Скупштини
Датум креирања мишљења: 25.07.2014.

Види документ
1 2 3 4 5 6 7