МИШЉЕЊА НА ПРОПИСЕ

42. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о потврђивању Меморандума о разумевању о институционалном оквиру иницијативе за превенцију и спремност у случају катастрофа за регион Југоисточне Европе 2013

Dokument: Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о потврђивању Меморандума о разумевању о институционалном оквиру иницијативе за превенцију и спремност у случају катастрофа за регион Југоисточне Европе 2013

Прилози: Образложење Нацрта закона о потврђивању Меморандума о разумевању о институционалном оквиру иницијативе за превенцију и спремност у случају катастрофа за регион Југоисточне Европе 2013 Нацрт закона о потврђивању Меморандума о разумевању о институционалном оквиру иницијативе за превенцију и спремност у случају катастрофа за регион Југоисточне Европе 2013 Образложена оцена да уз Нацрт закона о потврђивању Меморандума о разумевању о институционалном оквиру иницијативе за превенцију и спремност у случају катастрофа за регион Југоисточне Европе 2013 није потребно приложити Анализу ефеката


Врста мишљења: Не треба да садржи анализу
Пут законa: Нацрт закона је усвојен на Влади и Скупштини
Датум креирања мишљења: 23.10.2014.

Види документ

43. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о изменама и допунама Закона о ауторском и сродним правима

Види документ

44. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о сарадњи и узајамној помоћи у случају катастрофа

Види документ

45. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Белорусије о сарадњи у борби против криминала

Види документ

48. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о привременом уређивању начина исплате пензија

Види документ

49. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о међународним мерама ограничавања

Види документ

50. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о потврђивању Уговора о гаранцији између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој (Пројекат - Прелазак са аналогног на дигитални сигнал)

Dokument: Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о потврђивању Уговора о гаранцији између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој (Пројекат - Прелазак са аналогног на дигитални сигнал)

Прилози: Образложење Нацрта закона о потврђивању Уговора о гаранцији између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој (Пројекат - Прелазак са аналогног на дигитални сигнал) Нацрт закона о потврђивању Уговора о гаранцији између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој (Пројекат - Прелазак са аналогног на дигитални сигнал) Образложена оцена да уз Нацрт закона о потврђивању Уговора о гаранцији између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој (Пројекат - Прелазак са аналогног на дигитални сигнал) није потребно приложити Анализу ефеката


Врста мишљења: Не треба да садржи анализу
Пут законa: Нацрт закона је усвојен на Влади и Скупштини
Датум креирања мишљења: 07.10.2014.

Види документ

52. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о запошљавању странаца

Види документ

53. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о изменама Закона о здравственом осигурању

Види документ

54. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о потврђивању Другог амандмана на Уговор о сарадњи између Владе Републике Србије и Европске организације за експлоатацију метеоролошких сателита ЕУМЕТСАТ

Dokument: Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о потврђивању Другог амандмана на Уговор о сарадњи између Владе Републике Србије и Европске организације за експлоатацију метеоролошких сателита ЕУМЕТСАТ

Прилози: Образложење Нацрта закона о потврђивању Другог амандмана на Уговор о сарадњи између Владе Републике Србије и Европске организације за експлоатацију метеоролошких сателита ЕУМЕТСАТ Нацрт закона о потврђивању Другог амандмана на Уговор о сарадњи између Владе Републике Србије и Европске организације за експлоатацију метеоролошких сателита ЕУМЕТСАТ Образложена оцена да уз Нацрт закона о потврђивању Другог амандмана на Уговор о сарадњи између Владе Републике Србије и Европске организације за експлоатацију метеорошких сателита ЕУМЕТСАТ није потребно приложити Анализу ефеката


Врста мишљења: Не треба да садржи анализу
Пут законa: Нацрт закона је усвојен на Влади и Скупштини
Датум креирања мишљења: 02.10.2014.

Види документ

56. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о робним берзама

Dokument: Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о робним берзама

Прилози: Образложење Нацрта закона о робним берзама Нацрт закона о робним берзама Анализа ефеката Нацрта закона о робним берзама


Врста мишљења: Садржи анализу ефеката
Пут законa: Нацрт закона је усвојен на Влади али нији у Скупштини
Датум креирања мишљења: 01.10.2014.

Види документ

58. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за приватизацију

Види документ

59. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о изменама и допунама Закона о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације

Види документ

60. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о заштити узбуњивача

Dokument: Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о заштити узбуњивача

Прилози: Образложење Нацрта закона о заштити узбуњивача Нацрт закона о заштити узбуњивача Анализа ефеката Нацрта закона о заштити узбуњивача


Врста мишљења: Садржи делимичну анализу ефеката
Пут законa: Нацрт закона је усвојен на Влади и Скупштини
Датум креирања мишљења: 25.09.2014.

Види документ
1 2 3 4 5 6 7