МИШЉЕЊА НА ПРОПИСЕ

21. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о изменама и допунама Закона о одбрани

Види документ

22. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о изменама и допунама Закона о Војсци Србије

Види документ

23. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о изменама и допунама Закона о ауторском и сродним правима - ново

Види документ

24. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи

Види документ

25. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о потврђивању Протокола о изменама и допунама члана 1(а) члана 14(1) члана 14 (3) (б) Европског споразума од 30. септембра 1957. године који се односи на међународни друмски транспорт опасног терета (АДР)

Dokument: Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о потврђивању Протокола о изменама и допунама члана 1(а) члана 14(1) члана 14 (3) (б) Европског споразума од 30. септембра 1957. године који се односи на међународни друмски транспорт опасног терета (АДР)

Прилози: Образложење Нацрта закона о потврђивању Протокола о изменама и допунама члана 1(а) члана 14(1) члана 14 (3) (б) Европског споразума од 30. септембра 1957. године који се односи на међународни друмски транспорт опасног терета (АДР) Нацрт закона о потврђивању Протокола о изменама и допунама члана 1(а) члана 14(1) члана 14 (3) (б) Европског споразума од 30. септембра 1957. године који се односи на међународни друмски транспорт опасног терета (АДР) Образложена оцена да уз Нацрт закона о потврђивању Протокола о изменама и допунама члана 1(а) члана 14(1) члана 14 (3) (б) Европског споразума од 30. септембра 1957. године који се односи на међународни друмски транспорт опасног терета (АДР) није потребно приложити Анализу ефеката


Врста мишљења: Не треба да садржи анализу
Пут законa: Нацрт закона је усвојен на Влади и Скупштини
Датум креирања мишљења: 21.11.2014.

Види документ

26. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о употреби знаковног језика

Види документ

27. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о изменама Закона о психоактивним контролисаним супстанцама - ново

Види документ

28. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о потврђивању Протокола о одрживом туризму уз Оквирну конвенцију о заштити и одрживом развоју Карпата усвојене у Кијеву

Види документ

29. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о потврђивању Протокола о одрживом управљању шумама уз Оквирну конвенцију о заштити и одрживом развоју Карпата усвојене у Кијеву

Dokument: Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о потврђивању Протокола о одрживом управљању шумама уз Оквирну конвенцију о заштити и одрживом развоју Карпата усвојене у Кијеву

Прилози: Образложење Нацрта закона о потврђивању Протокола о одрживом управљању шумама уз Оквирну конвенцију о заштити и одрживом развоју Карпата усвојене у Кијеву Нацрт закона о потврђивању Протокола о одрживом управљању шумама уз Оквирну конвенцију о заштити и одрживом развоју Карпата усвојене у Кијеву Образложена оцена да уз Нацрт закона о потврђивању Протокола о одрживом управљању шумама уз Оквирну конвенцију о заштити и одрживом развоју Карпата усвојене у Кијеву није потребно приложити Анализу ефеката


Врста мишљења: Не треба да садржи анализу
Пут законa: Нацрт закона је усвојен на Влади и Скупштини
Датум креирања мишљења: 14.11.2014.

Види документ

30. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о жичарама за транспорт лица

Види документ

33. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о уговорима о превозу у железничком саобраћају

Види документ

34. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о изменама и допунама Закона о сточарству

Види документ

35. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о реадмисији

Види документ

36. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Финске о бављењу плаћеним пословима чланова породица запослених у њиховим дипломатским мисијама, конзуларним представништвима или мисијама при међународним владиним организацијама

Dokument: Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Финске о бављењу плаћеним пословима чланова породица запослених у њиховим дипломатским мисијама, конзуларним представништвима или мисијама при међународним владиним организацијама

Прилози: Образложење Нацрта закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Финске о бављењу плаћеним пословима чланова породица запослених у њиховим дипломатским мисијама, конзуларним представништвима или мисијама при међународним владиним организацијама Нацрт закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Финске о бављењу плаћеним пословима чланова породица запослених у њиховим дипломатским мисијама, конзуларним представништвима или мисијама при међународним владиним организацијама Образложена оцена да уз Нацрт закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Финске о бављењу плаћеним пословима чланова породица запослених у њиховим дипломатским мисијама, конзуларним представништвима или мисијама при међународним владиним организацијама није потребно приложити Анализу ефеката


Врста мишљења: Не треба да садржи анализу
Пут законa: Нацрт закона је усвојен на Влади и Скупштини
Датум креирања мишљења: 31.10.2014.

Види документ

37. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о кретању уз помоћ пса водича

Види документ

38. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о изменама Закона о матичним књигама

Види документ

39. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат хитне санације од поплава) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој

Dokument: Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат хитне санације од поплава) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој

Прилози: Образложење Нацрта закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат хитне санације од поплава) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој Нацрт закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат хитне санације од поплава) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој Образложена оцена да уз Нацрт закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат хитне санације од поплава) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој није потребно приложити Анализу ефеката


Врста мишљења: Не треба да садржи анализу
Пут законa: Нацрт закона је усвојен на Влади и Скупштини
Датум креирања мишљења: 28.10.2014.

Види документ
1 2 3 4 5 6 7