МИШЉЕЊА НА ПРОПИСЕ

121. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о изменама и допунама Закона о електронским комуникацијама

Види документ

122. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о изменама и допунама Закона о поштанским услугама

Види документ

123. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о изменама и допунама Царинског закона

Види документ

125. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о јавним медијским сервисима

Види документ

126. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о електронским медијима

Dokument: Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о електронским медијима

Прилози: Образложење Нацрта закона о електронским медијима Нацрт закона о електронским медијима Анализа ефеката Нацрта закона о електронским медијима


Врста мишљења: Не садржи анализу ефеката
Пут законa: Нацрт закона није усвојен на Влади и Скупштини
Датум креирања мишљења: 21.01.2014.

Види документ

127. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о међународним мерама ограничавања

Види документ

128. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о планирању, пројектовању и грађењу

Види документ

129. Мишљење о томе да ли Нацрт закона о потврђивању Споразума о зајму за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој, треба да садржи Анализу ефеката

Види документ

131. Мишљење о томе да ли Нацрт закона о потврђивању Споразума о зајму за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, треба да садржи Анализу ефеката

Види документ

132. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о изменама и допунама Закона о здравственом осигурању

Види документ

134. Мишљење о томе да ли Нацрт закона о изменама и допунама Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре треба да садржи Анализу ефеката

Види документ
1 2 3 4 5 6 7