MIŠLJENJA NA PROPISE

121. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskim komunikacijama

Vidi dokument

122. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama

Vidi dokument

123. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama Carinskog zakona

Vidi dokument

124. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva

Vidi dokument

125. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o javnim medijskim servisima

Dokument: Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o javnim medijskim servisima

Prilozi: Obrazloženje Nacrta zakona o javnim medijskim servisima Nacrt zakona o javnim medijskim servisima Analiza efekata Nacrta zakona o javnim medijskim servisima


Vrsta mišljenja: Ne sadrži analizu efekata
Put zakona: Nacrt zakona je usvojen na Vladi i Skupštini
Datum kreiranja mišljenja: 21.01.2014.

Vidi dokument

126. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o elektronskim medijima

Dokument: Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o elektronskim medijima

Prilozi: Obrazloženje Nacrta zakona o elektronskim medijima Nacrt zakona o elektronskim medijima Analiza efekata Nacrta zakona o elektronskim medijima


Vrsta mišljenja: Ne sadrži analizu efekata
Put zakona: Nacrt zakona nije usvojen na Vladi i Skupštini
Datum kreiranja mišljenja: 21.01.2014.

Vidi dokument

127. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o međunarodnim merama ograničavanja

Vidi dokument

128. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o planiranju, projektovanju i građenju

Vidi dokument

132. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju

Vidi dokument

133. Mišljenje o tome da li Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku treba da sadrži Analizu efekata

Vidi dokument
1 2 3 4 5 6 7