МИШЉЕЊА НА ПРОПИСЕ

101. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о измени Закона о здравственој заштити

Види документ

102. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о спречавању допинга у спорту

Види документ

104. Мишљење о томе да ли уз Нацрт закона о потврђивању Уговора о трговини наоружањем треба приложити Анализу ефеката

Види документ

106. Мишљење о томе да ли уз Нацрт закона о међународним мерама ограничавања треба приложити Анализу ефеката

Види документ

107. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о изменама и допунама Закона о раду

Види документ

108. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о потврђивању Споразума о зајму за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој

Види документ

109. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о потврђивању Споразума о зајму за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој

Види документ

110. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о потврђивању Финансијског уговора између Републике Србије и Европске инвестиционе банке

Види документ

111. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о извозу и увозу наоружања и војне опреме

Види документ

112. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о робним берзама

Dokument: Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о робним берзама

Прилози: Образложење Нацрта закона о робним берзама Нацрт закона о робним берзама Анализа ефеката Нацрта закона о робним берзама


Врста мишљења: Садржи анализу ефеката
Пут законa: Нацрт закона је усвојен на Влади али нији у Скупштини
Датум креирања мишљења: 05.06.2014.

Види документ

113. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о изменама и допунама Закона о стандардизацији

Види документ

114. Mишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о изменама и допунама Закона о електронским комуникацијама

Види документ

116. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о изменама и допунама Закона о поштанским услугама

Види документ

117. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о заштити потрошача

Dokument: Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о заштити потрошача

Прилози: Образложење Нацрта закона о заштити потрошача Нацрт закона о заштити потрошача Анализа ефеката Нацрта закона о заштити потрошача


Врста мишљења: Садржи анализу ефеката
Пут законa: Нацрт закона је усвојен на Влади и Скупштини
Датум креирања мишљења: 27.05.2014.

Види документ

119. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о изменама и допунама Закона о поштанским услугама

Види документ
1 2 3 4 5 6 7