МИШЉЕЊА НА ПРОПИСЕ

1. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о заштити потрошача

Види документ

2. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о робним берзама

Види документ

5. Mишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о запошљавању странаца

Види документ

16. Мишљење на Анализу ефеката Нацрта закона о царинској служби

Види документ
1 2 3 4 5