MIŠLJENJA NA PROPISE

1. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o zaštiti potrošača

Vidi dokument

2. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o robnim berzama

Vidi dokument

5. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o zapošljavanju stranaca

Vidi dokument

13. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera

Vidi dokument

16. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o carinskoj službi

Vidi dokument

17. Mišljenje na Analizu efekata Nacrta zakona o izvršenju krivičnih sankcija

Vidi dokument

18. Mišljenje o tome da li Nacrt zakona o spoljnim poslovima treba da sadrži Analizu efekata

Vidi dokument
1 2 3 4 5