МИШЉЕЊА НА ПРОПИСЕ

1. Мишљење на образложење Нацрта закона о електронским комуникацијама

Види документ

2. Мишљење на образложење Нацрта закона о психоактивним контролисаним супстанцама

Види документ

3. Мишљење на образложење Нацрта закона о Српској академији наука и уметности

Види документ

4. Мишљење на образложење Нацрта закона о изменама и допунама Закона о ветеринарству

Види документ

12. Мишљење на образложење Нацрта закона о престанку важења појединих закона

Види документ

14. Мишљење на образложење Нацрта закона о водама

Види документ

15. Мишљење на образложење Нацрта закона о метрологији

Види документ

18. Мишљење на образложење Предлога уредбе о утврђивању појединих статистичких истраживања

Види документ
1 2 3 4 5 6