MIŠLJENJA NA STRATEGIJE

1. Mišljenje na Predlog programa izrade Strategije održivog i integralnog urbanog razvoja u Republici Srbiji

Vidi dokument

2. Mišljenje na Predlog akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za 2018. godinu

Vidi dokument

3. Mišljenje na Predlog nacionalnog akcionog plana zapošljavanja za 2018. godinu

Vidi dokument

4. Mišljenje na Predlog zaključka kojim se usvaja Nacionalni program za poljoprivredu za period 2018. do 2020. godine

Vidi dokument

5. Mišljenje na Predlog Nacionalnog programa za poljoprivredu za period 2018 do 2020. godine

Vidi dokument

6. Mišljenje na Predlog akcionog plana za period od 2017-2018. godine za sprovođenje Stategije razvoja elektronske uprave Republike Srbije za period od 2015-2018. godine

Vidi dokument

7. Mišljenje na Predlog programa ostvarivanja Strategije razvoja energetike Republike Srbije za period do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine za period 2017. do 2023. godine

Vidi dokument

8. Mišljenje na Predlog Strategije za suzbijanje nepravilnosti i prevara u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije u Republici Srbiji za period 2017 – 2020. godine

Vidi dokument

9. Mišljenje na Predlog akcionog plana za 2017. godinu za sprovođenje Strategije unapređenja sistema infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji za period 2015-2020

Vidi dokument

10. Mišljenje na Predlog strategije razvoja interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Republici Srbiji za period 2017-2020

Vidi dokument

11. MIšljenje na Predlog strategije razvoja poštanskih usluga u Republici Srbiji 2017-2020

Vidi dokument

12. Mišljenje na Predlog zaključka Vlade o prihvatanju akcionog plna za efikasno korišćenje telekomunikacione infrastrukture

Vidi dokument

13. Mišljenje na Predlog programa strateških pravaca razvoja zvanične statistike i modernizacije Republičkog zavoda za statistiku

Vidi dokument

14. mišljenje na Predlog strategije upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije za period 2016-2034

Vidi dokument

15. Mišljenje na Predlog programa za harmonizaciju zakonodavstva Republike Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije u oblasti uzajamnog priznavanja profesionalnih kvalifikacija sa aneksima kao i tabele za procenu finansijskih efekata

Vidi dokument

16. Mišljenje na Predlog strategije intelektualne svojine za period od 2017. do 2021. godine sa Akcionim planom za period od 2017. do 2021. godine za sprovođenje strategije intelektualne svojine Republike Srbije

Vidi dokument

17. Mišljenje na Predlog strategije razvoja turizma Republike Srbije za period od 2016. do 2025. godine

Vidi dokument

18. Miljenje na Predlog strategije razvoja informacione bezbednosti u Republici Srbiji za period od 2017-2020

Vidi dokument

19. Mišljenje na Predlog programa za finansiranje rizika u slučaju elementarnih nepogoda za Republiku Srbiju

Vidi dokument

20. Mišljenje na Predlog strategije za smanjenje preopterećenosti smeštajnih kapaciteta u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija u Republici Srbiji do 2020. godine

Vidi dokument