JAVNE NABAVKE

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI ZA 2018. GODINU NABAVKA DOBARA - NABAVKA PUTNIČKOG AUTOMOBILA

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI ZA 2018. GODINU NABAVKA DOBARA - NABAVKA GORIVA BENZIN - EVRO PREMIJUM BMB 95

OTVORENI POSTUPAK ZA 2018. GODINU NABAVKA DOBARA - NABAVKA RAČUNARSKE OPREME

ODLUKA O DODELI UGOVORA ZA JN RAČUNARSKE OPREME 06.07.2018

Saznaj više

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2018. GODINU - IZMENA BROJ 1

Saznaj više

OTVORENI POSTUPAK ZA 2017. GODINU NABAVKA DOBARA - NABAVKA RAČUNARSKE OPREME

OTVORENI POSTUPAK ZA 2017. GODINU NABAVKA USLUGE IZRADA I IMPLEMENTACIJA JEDINSTVENOG INFORMACIONOG SISTEMA ZA PLANIRANJE I PRAĆENJE SPROVOĐENJA JAVNIH POLITIKA

DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNJENJA BR. 1 06.07.2017.

Saznaj više

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA 06.07.2017.

Saznaj više

PRVE IZMENE I DOPUNE KONKURSNE DOKUMENTACIJE 07.07.2017.

Saznaj više

DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNJENJA BR.2 07.07.2017.

Saznaj više

DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNJENJA BR.3 14.07.2017

Saznaj više

DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNJENJA BR. 4 19.07.2017.

Saznaj više